Ympäristö -ja vastuullisuus

Data Group Kuopio -ympäristöohjelma

 

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi pienentää toimintamme aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Ympäristön kuormitus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme: kehityksessä, suunnittelussa, hankinnoissa, asennuksissa, sekä luonnollisesti laitteiden kierrätyksessä.  

  • Vastuullisuus
  • Paikallisuus
  • Kierrätys
  • Energiatehokkuus

Olemme vastuullisia

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, eettisesti ja kestävää kehitystä tukien. Kiinnitämme erityistä huomiota käyttämiemme, hankkimiemme ja myymiemme tuotteiden ja palvelujen kestävyyteen ja kierrätettävyyden. Suosimme etäpalavereita ja videoneuvotteluja, joilla voimme vähentää matkustustarvetta. Toimimme ympäristöä koskevien lakien ja säädösten mukaisesti sekä seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Suosimme yhteistyökumppaneita, alihankkijoita ja palveluntarjoajia, jotka toimivat ympäristöystävällisesti ja ympäristökuormitusta välttäen.

Suosimme paikallisuutta  

Suosimme paikallisesti tuotettuja, kierrätysmateriaalista valmistettuja, ympäristö- tai energiamerkittyjä tai muuten ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja. Hankimme omaan käyttöön energiatehokkaita, ympäristömerkittyjä ja pitkäikäisiä tuotteita.

Kierrätämme ja olemme energiatehokkaita

Hyödynnämme uudelleen käyttöä, yhteiskäyttöä tai vuokrausta aina kun se on mahdollista. Edistämme aktiivisesti sähköistä asiointia ja vähennämme tulostamista. Kierrätämme ja lajittelemme jätteet lain ja ohjeiden mukaisesti. Säästämme energiaa sammuttamalla laitteet ja valot mahdollisuuksien mukaan. Suosimme energiataloudellisia laitteita ja palveluja. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet eli SER-jätteet toimitamme paikalliseen kierrätyspisteeseen. Yhteistyökumppaninamme kierrätyksessä toimii Urbaser Oy.

Lajittelemme jätteet

Lajittelemme jätteet paikallisten määräysten sekä toimipisteiden kiinteistöjen määräysten mukaisesti. Varastoimme vaaralliseksi luokitellut jätteet, kuten akut, turvallisesti. Luovutamme vaaralliset jätteet vain sellaisille toimijoille, joilla on lupa vaarallisten jätteiden kuljetukseen tai toimitamme ne itse paikalliseen keräyspisteeseen. Jätteidemme kuljetuksesta vastaa sertifioitu yhteistyökumppani Urbaser Oy (www.urbaser.fi).

Lisätietoja ympäristöohjelmamme voit kysyä henkilökunnaltamme 017-2652 111 tai myynti(at)dgk.fi.