EU Henkilötietosuoja-asetus

Hyvä asiakkaamme

Uusi Eu:n tietoturva-asetus astui voimaan 25. toukokuuta. Data Groupin asiakkaana voit luottaa palveluihimme ja siihen, miten säilytämme, käsittelemme ja kohtelemme sinun sekä yrityksesi tietoja. Olemme uudistaneet tietosuojakäytäntöjämme sekä palveluidemme käyttöehtoja ja haluamme kertoa niistä teille. Muutos vaikuttaa tietosuojaan ja jatkossa myös me toimimme huolellisemmin tietojen käsittelyn osalta.

Kuinka EU-tietosuoja uudistuu?

Käsittelemme kaikkea tietoa yksityisyyttä ja kumppaneidemme tietoa kunnioittaen. Lakien- ja asetuksen mukaisesti Suomessa noudatetaan EU/ETA-alueen tieto- ja yksityisyydensuojasäädöksiä sekä -direktiivejä. Tietosuojapolitiikkamme perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679.

Me Data Groupissa olemme sitoutuneet tiedon varmistamiseen ja ehkäisemään tiedon luvatonta käyttöä. Me emme luovuta tietoa eteenpäin ja kohtelemme sitä aina huolellisesti. Haluamme taata asiakkaillemme aina parhaan mahdollisen tietosuojan. Olemme toteuttaneet fyysiset, organisatoriset sekä hallinnolliset toimet mahdollisten tietosuoja loukkauksien estämiseksi omassa ympäristössämme ja meidän tiedossamme olevan tiedon ja datan osalta. Koko henkilökuntamme on allekirjoittanut salassapitosopimuksen koskien kaikkea asiakastietoa mihin tukipalvelullamme on pääsy.

Data Groupin tietosuojasta saat lisätietoa

www.datagroup.fi/kuopio/tietosuoja 

IT2018 yleiset sopimusehdotIT2018 - pilvipalveluehdot - IT2018 henkilötietojen käsittelyehdot

Mikäli teillä on kysyttävää, olettehan yhteydessä.

Ystävällisin terveisin,

Jori Kallio – Tietosuojavastaava
044-7338515
jori.kallio@dgk.fi

Tällä liitteellä täydennetään ylläpitosopimuksen ehtoja kattamaan tietosuoja-asetuksessa vaaditut asiat. Muut ylläpitosopimuksen ehdot säilyvät muuttumattomina.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Osana tuki- ja ylläpitopalvelua Toimittaja saattaa käsitellä Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun tuki- ja ylläpitosopimuksen voimassaoloaikana. Näitä tietoja voivat olla Asiakkaan työntekijöihin, asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvät henkilöiden nimet, yhteystiedot, työntekijä- ja asiakastiedot sekä käyttäjä- ja käyttötiedot. Sopimukseen sisältyvän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tietoteknisten laitteiden ja tietojärjestelmien käytön tuki, ylläpito ja kehittäminen ja esimerkkejä käsittelytoimenpiteistä ovat tietojen tallentaminen, siirto, kopiointi, varmuuskopiointi, arkistointi, tuhoaminen sekä käyttäjä- ja käyttötietojen (käyttäjätunnukset, käyttöoikeudet, lokit) osalta lisäksi tietojen luominen, ylläpito ja poistaminen.

Asiakkaan vastuut

Asiakas toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana rekisterinpitäjänä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja ohjaa Toimittajaa toimimaan lain edellyttämällä tavalla. Asiakas on vastuussa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä ja lain vaatimusten huomioimisesta omassa toiminnassaan. Asiakas sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja luovuttamaan Toimittajalle riittävät tiedot ja ohjeet henkilötietojen käsittelemiseksi asianmukaisesti.

Toimittajan vastuut

Toimittaja toimii henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti ja varmistaa, että Toimittajan henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta. Toimittaja toteuttaa riskiä vastaavan turvallisuustason vaatimat tietoturvatoimenpiteet noudattaen Asiakkaan ohjeita.

Toimittaja käyttää alihankkijoita ainoastaan Asiakkaan osana tätä sopimusta myöntämällä yleisellä tai erityisellä ennakkoluvalla. Mikäli kyse on erityisestä ennakkoluvasta, lupa sisältöineen on tämän sopimuksen liitteenä. Toimittaja sitoutuu tiedottamaan alihankkijoissa tapahtuvista muutoksista ja on vastuussa alihankkijoidensa velvoitteiden suorittamisesta.

Lisäksi toimittaja auttaa Asiakasta täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä, auttaa Asiakasta varmistamaan, että säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan, poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki Asiakkaan henkilötiedot ja olemassa olevat jäljennökset, saattaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii asiakkaan tai muun asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit. Asiakas vastaa kaikista auditoinnin kustannuksista.